Praha 4 Mezilesní, rok 2004. Celoplošná oprava a zateplení střešního pláště klasického panelového domu. Stávající plocha střechy byla zateplena cca třiceni centimentry pěnového polystyrenu. Dvě vedle sebe stojící komory odvětrání byly izolatérsky sloučeny do jedné, zatepleny, a velké elektrické ventilátory byly nahrazeny ventilačními turbínami poháněnými větrem.
Účelem zateplení odvětracích komor není zabránění úniku tepla – ale za chladného počasí zabránění vzniku kondenzátu.