standard-title Terasy

Terasy

Hydroizolace terasy z modifikovaných asfaltových pásů

Terasa je plochá střecha s pochozí vrstvou

Klasické skladba teras je nosná konstrukce – škvárový zásyp ve spádu – cementová mazanina – hydroizolace z oxidovaných asfaltových pásů – cementová mazanina – keramické dlaždice. Hlavními nevýhodami jsou krátká hydroizolační spolehlivost, ne opravitelnost, vysoký koeficient prostupu tepla, a vymrzání cementové mazaniny nad hydroizolacemi. Zásadní opravou je odtěžení původní skladby a nové provedení, s odpovídajícím zateplením.

V praxi je realizována celá škála méně zásadních oprav. Specialitou naší firmy je pokládka mechanicky velmi odolné folie s protiskluzovým povrchem na stávající terasu, bez demontáží stávajících vrstev. Podmínkou je dobrý stav cementové mazaniny. Realizujeme jak celoplošně natavenou folii v barvě černé (dvojvrstvá, celoplošně natavená hydroizolace o mocnosti 6mm), nebo volně loženou a lineárně kotvenou v širší barevné škále (jednovrstvá, lineárně kotvená hydroizolace o mocnosti 5mm).
Toto řešení realizujeme od roku 1999 a doposud nemáme jediný požadavek zákazníka na opravu mechanicky poškozené folie. Z technického hlediska se však jedná o folie lehce pochozí – toto řešení tedy není vhodné pro veřejné prostory, a pro terasy se silným provozem.

Moderní skladba teras je suchá, skládaná. Parotěsná zábrana, tepelná izolace ve spádu (převážně pěnový polystyren se zvýšenou pevností), vlastní hydroizolace, mechanická ochrana hydroizolací, a vlastní pochozí vrstva. Ta bývá skládaná, rozebíratelná –  hydroizolace jsou tedy následně opravitelné bez demoličních prací.  Pochozí vrstvy převládají betonová dlažba na podložkách, a dřevěný či plasto dřevěný pochozí rošt. V případě omezených výškových poměrů se nám osvědčila pochozí vrstva ze zátěžových keramických dlaždic o rozměru 197 x 197 x 15mm volně ložených do gumových podložek. Mocnost takovéto pochozí vrstvy je 20mm.

Naše projekty teras

Rádi bychom vám představili naše referenční projekty pojezdových střech. U každého projektu si můžete zobrazit jeho detail s popisem.
Bližší informace vám rádi sdělíme, neváhejte nás kontaktovat.

Načítání…
 • Střešní pláště nejvyššího bytového domu v ČR

  Nové hlavní střešní pláště nejvyššího bytového domu v ČR byly realizovány jako foliové přitěžované.

 • Asfaltový pás – plamenem vtavena olefinbitumenová folie

  Klasická skladba terasy, na kterou je nataven modifikovaný asfaltový pás, a do něj plamenem vtavena olefinbitumenová folie. Folie je k poplastovaným plechům a mezi sebou svařena horkým vzduchem. Mocnost skladby 6mm, hmotnost cca 7kg/m2. Bez bouracích prací, velmi dlouhá životnost, protiskluzový povrch. Možno jako finální (lehce) pochozí vrstva, nebo jako podklad pod pochozí skladby.

 • Rodinný dům, Horní Bezděkov

  Rekonstrukce hydroizolací teras, rodinný dům, Horní Bezděkov, rok 2004

 • Nejvyšší bytový dům v ČR, Praha

  Totální rekonstrukce hlavních střešních plášťů nejvyššího bytového domu v ČR, Praha