Ranní jinovatka prozradí mnohé. Vyšší střecha uzavírá studenou půdu, zateplení stropu posledního podlaží je nedostatečné. Teplo prostupuje stropem, a mezi trámy uniká prkenným záklopem do exteriéru. Krokve v tomto případě tvoří teplu překážku, na střeše nad krokvemi jinovatka neroztála. Nižší střecha ve své spodní části uzavírá vytápěnou místnost zateplenou pouze mezi krokvemi. Dřevo má však cca 7x vyšší vodivost tepla než tepelná izolace, krokve působí jako tepelný most. Ve své horní části uzavírá nižší střecha nevytápěnou mini půdu nad nedostatečně zatepleným stropem, situace je obdobná jako u vyšší střechy. Doporučení: důsledně zateplovat stropy nad nejvyšším vytápěným podlažím. Šikmé střechy zateplovat v celé ploše – nikoli pouze mezi krokvemi. Ideální zateplení je nadkrokevní – i s ohledem na životnost krovu.