Střešní hydroizolační akrylátová stěrka po 4 letech provozu. Hydroizolační životnost na kvalitním podkladu je cca 2 roky.