Střecha carportu, farní sbor Českobratrské církve Evangelické, Praha – Kobylisy, rok 2002.
Plocha střechy vyspádována polystyrenem, kotvené podkladní a tavené vrchní asfaltové pásy, obvodové klempířské krytí. Střecha je z objektu fary pohledová, geometrie pokládky závěrných pásů je symetrická.