Totální rekonstrukce hlavních střešních plášťů nejvyššího bytového domu v ČR, Praha, Pod dálnicí 1, zima 2001/2002.

Hlavní střešní pláště byly koncipované jako klasické terasy, kdy na spádové cementové mazanině byla hydroizolace z oxidovaných asfaltových pásů, cementová mazanina a dlažba. Jelikož střecha nebyla vodotěsná, byly provedeny celkem dvě opravy novým provedením klasické terasy na stávající terasu.
Naším úkolem bylo vybourat cca 50 cm cementových mazanin a dlažeb až ke stropním panelům, realizovat asfaltovou parotěsnou zábranu, spádovou vrstvu z tepelné izolace, a volně ložené foliové hydroizolace přitížené betonovou dlažbou kladenou nasucho do podložek. Pro svislou dopravu suti a materiálů byl využit mobilní jeřáb Liebherr 1090 fy. Hanyš. Hlavní střešní pláště byly odlehčeny o cca 250 tun materiálů.
I když byly práce realizovány za převážně deštivého počasí, do podstřešních prostor nezateklo.