Spodní hydroizolace proti nejvyššímu radonovému riziku a proti tlakové vodě. Trutnov, realizace 2006.
Na novostavbě rodinného domu byla stavební jáma vyrovnána cementovým potěrem, a byly vyzděny přizdívky. Úkolem izolatérské firmy bylo provést asfaltové hydroizolace. Následně mělo být dno vylito železobetonem, a k přizdívkám vyzděny stěny. Problémem byla tlaková voda o výšce sloupce necelé 2m a nespolehlivé čerpání vody ze sběrné jímky. Tři firmy před námi to vzdaly, jelikož jim tlaková voda hydroizolace vytrhávala z podkladu.
Dle našeho návrhu jsme realizovali třívrstvé, pevnostně kotvené hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů. Později jsme se dozvěděli, že voda již nebyla ze stavební jámy čerpána a dno bylo vylito železobetonem až po třech měsících.