Nové hlavní střešní pláště nejvyššího bytového domu v ČR byly realizovány jako foliové přitěžované. Jelikož v rozích střech – vzhledem k extrémnímu sání větru – nevyhovovalo přitížení betonovými dlaždicemi, byly rohy střech přitíženy 12 cm silnou vrstvou kačírku.
Realizace zima 2001/2002.